Nyhedsarkiv

KSU delegeretmødet 2018
af Jacob Carstensen     3/9-2018

KSU delegeretmødet 2018 bliver afholdt fredag d. 21/9 hos K41 kl. 19.30  (Mellemtoftevej 11, 2500 Valby )  

Regnskabet kan findes her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt