Junior Grand Prix - Retningslinjerne for turneringer

Junior Grand Prix er KSU's uformelle 1-dags turneringer for børn og unge. Der spilles ca. 6 Junior Grandprix i hver sæson - normalt på lørdage eller søndage fra kl. 10.00 til senest kl. 16.00. Turneringerne spilles med kort betænkningstid (15-25 min.) efter aldersinddeling, og de er åbne for alle børn og unge uanset eventuelt medlemskab af en skakklub.

 

Før JGP-turneringen

Tilmeldinger via turneringssystemet på skak.dk: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations under "hurtig".

Ved tilmelding oplyses:
- Korrekt for- og efternavn
- Fødselsår (også gerne dato)

- Fødselsår også i rubrikken "elo"
- Tlf.nr og/eller e-mailadresse

Aldersklasser i sæsonen 2019-20

A: Født 1999-2002

B: Født 2003-2004

C: Født 2005-2006

D: Født 2007-2008

E: Født 2009-2010

F: Født 2011 eller senere

 

Under JGP turneringen

Tidspunkt
JGP turneringerne spilles normalt kl. 10.00 til senest kl. 16.00 - på lørdage eller søndage.

Indskuddet á kr. 40,- (helst i lige penge) modtages fra alle de tilmeldte spillere inden 1. runde.

Vejledende spilletid og rundeantal for aldersgrupperne
Gruppe A , B og C: 5 runder med 25 min.
Gruppe D, E og F: 7-9 runder med 20 min. ( normalt 7 runder og så måske 7-9 runder i F)

Arrangøren afgør før starten af turneringen valg af grupper, turneringssystem og betænkningstid med udgangspunkt i disse retningslinier, og således at turneringen er slut senest kl. 16. Eventuelt kan KSU's juniorleder kontaktes for råd herom før start.

Rundekort, turneringsskemaer og resultater
Foruden de sædvanlige rundekort – helst i flere farver, skal turneringsskemaer også bruges og så vidt muligt påføres resultater og alle relevante data undervejs. Ved ligestilling deles placeringerne - der benyttes således ikke korrektionsberegning!

Den arrangerende klub forpligter sig til selv at stå for arrangementet, og sørger altid selv for at have tilstrækkelig med hjælpere, så som nogle raske rundelæggere/turneringsledere og en kvik kantinesælger.

Diplomer
KSUs juniorleder leverer diplomer, som gives til alle spillere efter turneringen. De udfyldes med navn (kan være fortrykt), placering og point.

 

Efter JGP turneringen

Indberetning af resultater til KSU – JGP Stillingen
Umiddelbart efter JGP turneringen indberetter den arrangerende klub resultaterne i form af spillernes opnåede JGP point. Dette kan ske direkte på KSUs juniorsider, hvis dette er aftalt med KSUs juniorleder. Alternativt kan indberetningen ske via e-mail til KSUs juniorleder. Endvidere indberettes det samlede antal deltagere i hver aldersgruppe samt resultaterne i hver af de spillede grupper med spillernes opnåede point til KSUs juniorleder. Dette sker enten via e-mail eller på anden måde, som aftales.

Evt. resultater mv. på klubbens hjemmeside
De arrangerende klubber opfordres til at lægge resultater, eventuelt suppleret af billeder mv., på egen hjemmeside.

Overførsel af indskud til KSU
Den arrangerende klub overfører det samlede indskud til KSU. Overførsel aftales med KSUs juniorleder.

Pengepræmier
Indskuddet + hovedkredstilskuddet går ubeskåret til pengepræmier som registreres på KSUs juniorside under JGP stillingen. Alle point som spillerne har i løbet af JGP-serien udbetales kontant ved det sidste JGP. Juniorlederen kan kontaktes ved ikke udbetalte beløb.

Pokaler

Der er pokaler til nr. 1 til 3 i alle aldersklasser. Dog er der et krav om at have deltaget i minds 3 JGP turneringer. I visse grupper er der flere pokaler alt efter deltager antal. Vinder af pokalerne er dem der har scoret flest JGP point i den samlede stilling (alle JGP stævner tæller med).

Generelt om JGP

JGP turneringer aftales ved sæsonstarten mellem klubberne og KSU’s juniorleder på initiativ af sidstnævnte. De arrangerende klubber udpeger en kontaktperson – typisk klubbens juniorleder.

KSUs juniorleder er den overordnede ansvarlige for hele forløbet – uden nødvendigvis at være til stede! Herunder varetager KSUs juniorleder disse retningslinier, pointsystemet og præmierne.

Junior-grandprixer 2021

Datoer kan ændre sig pga corona-situationen

16. januar: Amager
31. januar: Brønshøj
6. februar: Øbro
13/14 februar: Nørrebro
21. marts: Odysseus