Nyhedsarkiv

KSU delegeretmødet 2021
af Holger Lodahl     31/8-2021

KSU delegeretmødet 2021 bliver afholdt fredag d. 17/9 hos Skakforeningen ØBRO kl. 19.30  (Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø)  

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt

 

Bemærk at der under pkt. 13 er mulighed for at stille spørgsmål til de fremsendte forslag til DSU delegeretmødet. 

Endvidere nyt fra DSU om sponsor søgning og sekretariat. Dette er et vigtigt punkt, der måske kan forpligtige klubber.