Nyhedsarkiv

KSU delegeretmødet 2020
af Sigfred Haubro     23/8-2020

KSU delegeretmødet 2020 bliver afholdt fredag d. 18/9 hos Skakforeningen ØBRO kl. 19.30  (Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø)  

Regnskab 2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt