Nyhedsarkiv

KSU Delegeretmøde 2023
af Holger Lodahl     24/8-2023

KSU delegeretmødet 2023 bliver afholdt fredag d. 8/9 hos Skak for sjov, kl. 19.30  (Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg)  

Kl. 20:30 holder vi en times pause hvor Jonas Bjerre vil fortælle om sin sejr i Cuba. Arrangementet er tiltænkt deltagerne i delegeretmødet, klubbernes repræsentanter. 

Hvis der kommer flere, end der er plads til, så vil det være repræsentanter for de enkelte klubber til delegeretmødet, der har fortrinsret. Og resten har så gået forgæves.   

   

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag - ændring af vedtægterne. 
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. Eventuelt

 

KSUs bestyrelse har et ændringsforslag til vedtægterne:

 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant ændres til 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Invitér skak-venner til den næste skak-aktivitet
Hvis du har en invitation til et skak-arrangement, som du gerne vil have omtalt her på hjemmesiden, så send en mail til redaktør Henrik Andersen, skakforsjov@gmail.com
Arrangementet skal foregå i København og have relation til en eller flere københavnske skakklubber.

Find en god skakklub
I København er der over 20 skakklubber, og hvis du ikke allerede er medlem af en af dem, kan du finde en god klub for dig på oversigten over københavns skakklubber.