Retningslinjer for Junior Grand Prix-turneringer

Junior Grand Prix (JGP) er Københavns Skak Unions uformelle 1-dags turneringer for børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union (DSU). Børn, som ikke er medlemmer af DSU, kan prøve at deltage i to JGP-arrangementer inden evt. medlemskab.

Der spilles ca. seks grandprixer om året - normalt på lørdage eller søndage fra kl. 10.00 til senest kl. 16.00. JGP spilles med kort betænkningstid, dvs. 15-25 minutter pr. spiller til hele partiet, og børnene opdeles i  grupper efter styrke.

Før JGP-turneringen
Forældrene tilmelder deres børn via turneringssystemet på: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations under "hurtigskak". Hvis børn og forældre er i tvivl om, hvilken gruppe barnet bør tilmeldes, kan man spørge sin junior-træner.

Børnene tilmeldes til disse tre grupper:

  • Begynder (for børn som kender alle regler, men kun har spillet skak i kort tid)
  • Basis (for børn som er let øvede, men endnu ikke har meget turneringserfaring)
  • Mester (for børn som har et ratingtal over 1100)

For børn, som ikke er medlemmer af DSU, sættes ratingtal til 800 ved tilmelding.

Der kan ske oprykning, hvis det viser sig, at barnet er placeret i en forkert gruppe. Ved oprykning tager barnet halvdelen af de opnåede point med op i den nye gruppe.

Under JGP-turneringen
Indskuddet er på 50 kr. pr. barn. Hele ndskuddet går til den arrangerende klub, og KSU sørger og betaler for præmier ved de enkelte stævner og det afsluttende arrangement.

Efter JGP-turneringen
Umiddelbart efter JGP-turneringen indberetter den arrangerende klub resultaterne til KSU's juniorleder Sven Løntoft på mail sven@skoleskak.dk med kopi (cc) til KSU’s webredaktør af ksu.dk's juniorsider, Henrik Anderen, på mail skakforsjov@gmail.com. Henrik ajourfører herefter den samlede JGP-stilling.

De arrangerende klubber opfordres til at lægge resultater, eventuelt suppleret af billeder mv., på egen hjemmeside.

Pokaler m.m.
Ved det afsluttende JGP-stævne er der pokaler til de tre børn i hver gruppe, som har scoret flest JGP-point i den samlede stilling for alle JGP-stævner. Dog er der et krav om at have deltaget i mindst tre JGP-turneringer. I visse grupper kan der være flere præmier alt efter deltagerantal.

Generelt om JGP
JGP-turneringer aftales ved sæsonstarten mellem klubberne og KSU’s juniorleder på initiativ af sidstnævnte. De arrangerende klubber udpeger en kontaktperson,som typisk er klubbens juniorleder.

Spil med i skak-turneringer

Alle børn og unge, som er medlemmer af Dansk Skak Union, er velkomne til at spille med i turneringer arrangeret af unionens klubber og kredse.

Se indbydelser og muligheder for tilmelding på Dansk Skak Unions hjemmeside.