Juniorholdturnering Sjælland 2019-2020

Så et det snart tid til at juniorerne skal vinde hæder og ære til deres klub. Og ikke som
enkeltpersoner, men som et hold – et juniorhold!
Årets juniorholdturnering er stadig i planlægningsfasen, men vi er nået så langt at vi har de fleste
informationer klar, og mest mangler et overblik over hvor mange hold der deltager.
Holdturneringen vil blive afviklet over 3 lørdage og med følgende spillesteder:

1. juniorholdstævne: lørdag 16. november 2019 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup
2. juniorholdstævne: lørdag 18. januar 2020 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup
3. juniorholdstævne: søndag 15. marts 2020 kl. 10-16 i Tapeten i Ballerup.
Juniorholdturneringen er åben for klubber i 1., 2. og 8. hovedkreds.
Indskud pr hold: 300,-
Ved hvert juniorholdstævne vil der blive afviklet 3 runder med en times betænkningstid pr. spiller.
Lige som sidste år forventer vi at 3. stævne bliver i en eller anden slutspilsform.
Vi forventer at få dispensation af DSU til at rate partierne som vi har fået de foregående år, men
mangler dog stadig at modtage den bekræftende mail.
Bemærk at hvis to klubber har 2-3 juniorer hver, så er de velkommen til at lave et fælles hold til
juniorholdturneringen. Ligeledes er klubberne velkomne til at ”låne” en junior fra en anden klub,
hvis klubben kun har få juniorer. Dette skal sikre, at juniorer som er medlem af klubber med en lille
juniorafdeling også kan deltage. Det er dog noget som vi skal godkende inden I tropper op med et
hold sammenbragte juniorer. Det er dog en godkendelse man med meget stor sandsynlighed vil få.
Samtidig med juniorholdturneringen forventer vi at afvikle træning for juniorer med +1600.
Juniorer som kan deltage skal enten være medlemmer af 1. hovedkreds eller være medlem af en
deltagende klub i juniorholdturneringen.
I vores holdreglement er der skrevet nogle regler ind som gælder specielt for juniorholdturneringen.
Af disse kan nævnes:
1. Alle juniorerne skal være indmeldt i DSU inden de sætter sig til brættet, og være registreret
på klubbens styrkeliste på KSU-siden.
2. Ved turneringens start må deltagerne ikke have over 1600 i rating, dog accepteres det hvis de
ved tilmeldingen til juniorholdturneringen har under 1600 i rating og efterfølgende får spillet
sig over 1600.
3. Der er noteringspligt under partiet indtil man har 5 minutter tilbage.
4. For at et hold kan deltage i en runde skal der minimum være 2 juniorer på holdet. Det
opfordres dog til at trænerne gør deres yderste for at stille fuldt hold, da alternativet er, at
juniorer på modstanderholdene ikke har nogen modstander.
5. Det er tilladt for juniorer både at stå som ”fast” deltager på et 8mandshold i den alm.
holdturnering og deltage på juniorholdet.
6 Hvis en naboklub har nogle juniorer som man godt vil give chancen for at deltage i
juniorholdturneringen kan de sættes på klubbens hold, også selvom de ikke er A-medlem af
den deltagende klub.