KSU's delegeretmøde 2012

28-08-2012
KSU delegeretmødet bliver afholdt d. 21/9 hos K41 kl. 19.30  (Mellemtoftevej 11, 2500 Valby ) 
 
 
Indtil videre ser dagsorden sådan her ud, mere så i kan reservere dagen.
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Status over 2012 regnskabet
 6. Indkomne forslag  
 7. Fusion imellem 1 og 8 hk.
 8. Fastsættelse af kontingent til KSU
 9. Valg af formand
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 13. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 14. EventueltCopyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk