Pokalkvalifikation 2012

29-02-2012

 Dansk Skak Unions Pokalturnering 2012 - kvalifikation i 1. og 8. Hovedkreds.

 1. + 8. Hovedkreds og BMS har fornøjelsen af at indbyde alle klubber i 1. og 8. hovedkreds til dette års pokalturnering. Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s pokalfinalestævne pinsedag, søndag den 27/5 i Odense. Se www.dsu.dk for nærmere information. Turneringen afvikles lørdag d. 21. april kl. 10.30 - ca. 17.30 i BMS's lokaler, Tapeten ,Magleparken 5, 2750 Ballerup.  Indskud pr. hold er 300 kroner som betales ved turneringens start. Mindst 90% af indskuddet går til præmier.

 Holdene kan tilmelde sig henholdsvis Elite- og Bredderækken. I Elite- og Bredderækken kvalificerer de 2 bedst placerede 1. og 8. hovedkredshold sig til pokalfinalen i Odense.

Bemærk at Junior- og Seniorhold kan tilmelde sig frit til pokalfinalen, dvs at holdene ikke skal gennem et kvalifikationsstævne for at kvalificere sig til pokalfinalen i Odense. I Senior rækken er der en speciel regel der gør at man godt må lave hold på tværs af klubber. Der spilles efter DSU’s regler for pokalturneringen, som kan findes på DSU’s hjemmeside: www.dsu.dk

Hvert hold består af 4 personer plus evt. en reserve. Hver klub kan stille med lige så mange hold de har lyst til så længe, at de overholder DSU’s reglement for pokalturneringen. Bemærk at et hold tilmeldt bredderækken højst må have et dansk ratinggennemsnit for de fire højst-ratede spillere på 1800, udregnet efter årets første offentliggjorte liste fra DSU.

Turneringsform: Afvikles i grupper inddelt efter række med 6 runder – evt. samles begge rækker i en stor (monrad)-gruppe. Der holdes en lidt større pause mellem 2. og 3. runde. Ellers kun korte pauser mellem runderne.

Betænkningstid: Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sek. pr. træk fra træk 1.

 Tilmelding med klub, navne, opstilling, ratingtal og kontaktinformation (telefonnummer eller e-mailadresse) senest mandag den 16. april til Peter Olsen, holdturnering@ksu.dk , tif: 60891050
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk