Holdturneringsstart 2010

07-11-2010

Idag starter årets holdturnering i KSU. Af erfaring ved vi, at der er nogle ting holdlederne/kamplederne skal være opmærksom på.

Styrkelister; Styrkelisterne printes inden kampen fra vores hjemmeside, hvor de findes i menupunktet "holdturneringen" i den øverste bjælke. Vi ved traditionelt at der hvert år er holdlederne som tror at klubberne stiller op i ratingorden, men det er sjældent tilfældet.

"gevinst uden kamp"; Hvis der er en spiller udebliver skal det stå i indberetningen af resultatet under særlige bemærkninger. Så kan holdturneringslederen efterfølgende afgøre om resultatet skal ratet og/eller spilleren skal have en advarsel.

Indberetning af resultatet; Klubberne skal fortsætte med at bruge de brugernavne + password de har brugt de forrige år. Hvis en klub har fået ny holdleder/formand og ikke har kendskab til brugernavnet/passwordet kan de ved henvendelse til holdturneringslederen få det oplyst.

Til slut er der bare at ønske medlemmerne af KSU god kamplyst i årets holdturnering!

 

Peter Olsen - Holdturneringsleder
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk