KSU-arkivalier afleveret til Landsarkivet

13-10-2009

Godt 20 protokoller dækkende perioden fra nogle få år før KSUs stiftelse i 1927 og til 1970erne er blevet afleveret på Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Jagtvej 10, Kbh.N.  Når de er registreret, vil de være tilgængelige for offentligheden.

Der er tale om forhandlingsprotokoller (for bestyrelsen, delegeretmøder og repræsentantskabsmøder), regnskabsbøger og resultatbøger. Af mere interesse for et bredere skakpublikum er måske to avisudklipsbøger, den ene også med fotografier. Dels fra 1952-53 (bl.a. med Junior-VM i København 1953, hvor Bent Larsen deltog), dels fra 1962 (bl.a. med Bobby Fischers besøg i København og radioparti mod Larsen).
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk