Nyt bestyrelsesmedlem

22-06-2009Peter E. Olsen, Seksløberens kasserer, er konstitueret som medlem af KSUs bestyrelse med henblik på - hvis han bliver valgt på delegeretmødet i september - at være holdturneringsleder. Han har allerede overtaget adressen holdturnering@ksu.dk, mens den hidtidige holdturneringsleder Claus Olsen nu har adressen materiel@ksu.dk.Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk