┼rsregnskab for 2008

12-06-2009

Det er ingen nyhed, at årsregnskabet for 2008 endnu ikke er sendt ud til klubberne, selv om det skulle være sket for længst. Til (forhåbentlig) beroligelse skal det nævnes, at der ikke er tale om en "Stein Bagger udløber", men baggrunden er, at vi fra starten af 2008 forsøgte os med et ny bogføringssystem, som undertegnede desværre ikke har været særlig god til at klare. Revisionen følte sig derfor - med rette - foranlediget til at bede om nogle uddybende forklaringer.

På grund af andre elementer i mit liv har jeg ikke mulighed for "bare" at sætte mig ned for at gennemtrawle regnskabet, men må tage disse spørgsmål lidt ad gangen. Det kommer derfor nok til at vare lidt endnu, inden materialet kan sendes ud, men målsætningen er naturligvis at sende det i god tid inden delegeretmødet.

Jeg beklager denne tingenes tilstand, som jeg påtager mig ansvaret for.

jan p
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk