KSU-formand til tops i dansk skak

14-04-2009
Af Jan Løfberg
 

Lars Bech Hansen, formand for Københavns Skak Union, blev påskesøndag også valgt til formand for Dansk Skak Union. Inden for overskuelig tid er det naturligvis meningen, at den 51-årige Lars Bech-Hansen fratræder posten som formand for KSU.

   DSU-formand Erik Søbjerg havde meddelt, at han ville fratræde senest næste år, og da der under påsketurneringen indløb adskillige positive tilkendegivelser til Lars Bech Hansens kandidatur, meddelte KSU-formanden på DSU hovedbestyrelsesmøde langfredag, at han ville stille op til formandsposten. Med et så attraktivt organisationskort i spil var det uden bekymringer, at Erik Søbjerg overlod roret med det samme.

   På delegeretmødet blev Lars Bech Hansen valgt med akklamation uden modkandidat. For den ny DSU-formand var det vitalt, at han kunne få KSUs juniorleder Tom Skovgaard med ind i DSUs forretningsudvalg. Tom Skovgaard erstatter her Esmat Guindy, der ligesom Søbjerg havde til hensigt at stoppe næste år.

   I løbet af kort tid samles KSUs bestyrelse for at diskutere en fremtidsmodel samt finde de nødvendige erstatninger for Lars Bech Hansen og Tom Skovgaard.

   Lars Bech Hansen har siddet i KSUs bestyrelse siden 1993 og været formand fra 1995, og han har været en særdeles aktiv debattør på DSUs hovedbestyrelsesmøder. På organisationsfronten er især hans arbejde med Politiken Cup/Copenhagen Open berømmet. Turneringen har efterhånden udviklet sig til den væsentligste skakfestival i Nordeuropa med deltagerantal på 300.

   Lars Bech Hansen har med sine over 13 år som KSU-formand taget et langt tilløb til dansk skaks fornemmeste lederpost. Med sin årelange erfaring fra kunne han nemt fremlægge sine visioner for dansk skak:

   »Noget af det vigtigste er at få organisationen til at fungere i dagligdagen. Arbejdsmiljøet i FU og HB skal gøres endnu bedre. Endvidere vil jeg videreføre det arbejde, som Erik Søbjerg satte i gang med specialudvalg under FU. Med denne nyskabelse bør vi kunne fjerne en række dagligdagspligter fra FU.

   Og så skal vi have sat turbo på ungdomsarbejdet. Det er glædeligt, at Tom Skovgaard på dette område stiller sin store ekspertise til rådighed. Et succeskriterium er at få genoprettet samarbejdet med Dansk Skole Skak. De seneste år har samarbejdet har været nærmest ikkeeksisterende. Vi bør kunne finde en fællesmængde.

   I denne forbindelse ser jeg frem til et konstruktivt samarbejde med DSUs nye eliteansvarlige, stormester Lars Bo Hansen, der har en række spændende ideer for eliten og de bedste juniorer.   

   Med hensyn til økonomien gælder det om at finde frem til realistiske budgetter, så vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi ikke har til dagen og vejen.

   Skakserveren er den store akilleshæl i øjeblikket. I løbet af ét år skal unionens medlemmer have genfundet troen på ideen denne server. Fra 1. maj begynder daglige turneringer på skakserveren, og det kan forhåbentlig genskabe tilliden.

   Men ellers er det allervigtigste, at vi som skakspillere er optimister og tror på fremtiden. Det gælder om at få vendt pessimismen. I den forbindelse håber jeg, at den golde kritik af de frivillige ledere vil forstumme – for der er altså stadig mange rundt om i landet, der yder en ekstraordinær indsats til gavn og glæde for vores fælles lidenskab. Her er det min intention, at vi kan få skabt en lederuddannelse, så vi kan leve op til min kongstanke: At det skal være sjovt at være leder.«
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk