Indbydelse til delegeretmødet

11-09-2008
Indbydelse til KSU`s ordinære delegeretmøde. Fredag den 26. September kl.19.00 præcis.
I BMS lokaler Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup med følgende dagsorden:
 1. Valg af Dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab og Budget
 5. Forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 11. Valg af turneringskomite for klubholdturneringen
 12. Evt.
På bestyrelsens vegne
Lars HansenCopyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk