Nyt fra KSU`s bestyrelse

16-02-2008

KSU har netop afholdt bestyrelsesmøde med bla. disse ting på dagsordenen. Regnskabet for 2007 blev gennemgået og vedtaget, mangler nu kun en revision inden det bliver offentliggjort på hjemmesiden, nyt kæmpeoverskud på + 60.000 kr., på trods af øget aktivitetsniveau. 1. initiativ tilskud blev givet til K41´s flotte foredrags initiativ. Husk man kan også i 2008, søge om tilskud til forskellige nye tiltag efter samme kriterier som i 2007. Forberedelserne til Copenhagen chess Festival skrider planmæssigt frem, Politiken Cup bliver den stærkeste i turneringens histori med et elo snit på +2625 på top ti, meget flot og spændende, flere tilmeldte på nuværende tidspunkt end sidste år, men vi skulle også gerne nå +300 i Politiken Cup, ambitiøse mål. Vi fasthold beslutningen om at indkøbe yderlige 4 livebrætter og 6 ure, så vi har 12 til sommer. Holdturneringen går efter planen, senior-DM blev en succes og skak i dagtimerne i 2008, ser ud til at fastholde og uddybe successen.
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk