Initiativpuljen 2007

31-10-2007KSU har på nuværende tidspunkt bevilget 3 portioner fra Initiativ-puljen, de sidste to portioner er gået til Blindes skakklub´s Jubilæumsturnerin´g og til K41´s engagement i Kulturhavn 2007, ansøgninger til 2007 skal være formanden i hænde indenfor de næste 14 dage, bemærk vi behandler normalt ikke ansøgninger med tilbagevirkende kraft.Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk