Delegeretmødet 2007

08-09-2007

Delegeretmødet blev overstået på rekordhurtige 1 time og 30 minutter og med fuld opbakning til bestyrelsens arbejde i de forløbne 1½ år, beretning, regnskaberne blev enstemmigt vedtaget og der blev nikket til det fremlagte budget.

Af aktiviteter i det næste år kan nævnes medlemskampagne i forbindelse med opstarten af skakserveren, holdturnering med fællesafslutning igen, Copenhagen Chess festival i Helsingør de næste 2 år også.

Der bliver kigget på præmierne ved juniorstævnerne.

Under valg skiftedes der webmaster fra Michael Nielsen til Jacob Pallesen Borgen. Jan Petersen LVS overtog Rene Baarup Christensen´s Kasserjob, Bestyrelsen er pt på 5 mand i den kommende periode.

Konntigentet blev igen i år fastsat som uændret da regnskaberne viser oveskud på trods af det faldende medlemstal.
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk