Betænkningstid i holdturneringen

31-03-2007

Ved den fælles holdafslutning lørdag 24/3 foretog Københavns Skakforening en uformel meningsmåling omkring betænkningstid.
Formålet var at afdække om der var tilfredshed med den nuværende eller stemning for længere betænkningstid.
Hvert hold blev bedt om at afkrydse hvilken af følgende 3 muligheder de foretrak (de hold som havde spillet forud eller hvis gruppe var færdigspillet fik tilbud om at svare på email).
 
1 _____Vores hold foretrækker en samlet spilletid på 4,5-5 timer
2 _____Vores hold foretrækker en samlet spilletid på uændret 4 timer
3 _____ Vores hold finder det uden betydning om betænkningstiden er uændret eller forlænges.

37 ud af 50 mulige besvarelser blev modtaget og disse fordelte sig således
1. 4 hold
2. 31 hold!
3. 2 hold
(To af holdene ønskede kortere betænkningstid.)

Konklusionen for turneringsleder Claus Olsen synes således klar:Uændret betænkningstid på ialt 4 timer
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk