Regnskab 2006

05-02-2007

Driftregnskab og status for regnskabsåret 2006 kan nu downloades fra menupunktet klubber m.m.

Driftregnskabet udviser et overskud på ca. 38.000,00 kr

Spørgsmål til regnskabet, der ikke kan vente til delegeretmødet, kan stilles til kasserer@ksu.dk.
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk