Initiativpulje på 25.000 kr.

09-10-2006
Støtten fra Lo-skolen til Copenhagen Chess Festival har gjort det muligt for bestyrelsen i KSU at kanalisere penge over i andre projekter i Hovedstadsregionen. Vi vil i 2007 oprette en pulje på mindst ti portioner af  max 2.500 kr, i alt 25.000 kr.
 
Formålet er at støtte lokale skakprojekter ude i klubberne, og på den måde være med til lokalt at styrke skakmiljøet. Mange har måske oplevet, at en tilskud på et par tusind kroner kan gøre en stor forskel på hvilket slags arrangement/turnering man kan stable på benene.
 
En klub kan kun få bevilget en portion penge, da det er ønsket at ramme så bredt som muligt. Da formålet med puljerne er at gøre det lokale skakliv mere synligt, vil der blive lagt vægt på, at de støttede projekter bliver dokumenteret via billeder og tekst, som evt. kan formidles gennem KSU’s hjemmeside.
 
Med puljen vil bestyrelsen også udnytte, at der allerede i dag er en meget stor aktivitet og mange turneringstilbud i mange klubber. Midlerne i puljen er blandt andet tænkt til at gøre de lokale turneringer endnu mere attraktive for KSU-medlemmer og/eller tiltrække nye medlemmer til klubberne.
 
Ansøgninger til puljen indsendes med beskrivelse af projektet og budget, samt hvad man vil gøre for at skabe opmærksomhed omkring projektet. Ansøgninger behandles løbende af KSU’s bestyrelse, og kan indsendes til KSU på formand@ksu.dk.
 
I samspil med medlemsskabende initiativer som planlægges af Dansk Skak Union (fx opgavetræning på nettet og planer om en spilleside på nettet) og store turneringer som Copenhagen Chess Festival, er det tanken og håbet at de lokalt støttede projekter kan bane vejen til at skabe endnu flere, bedre og varierede skaktilbud i hovedstadsområdet.Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk