Divisionsturneringen 2004/5

15-04-2004På Hb mødet i påsken blev der vedtaget flg ang Divisionsturneringen:

Fra de tre Sjællandske hovedkredse blev forelagt forslag om ændring af princippet for fordeling af afstandskilometer og hjemme-/udekampe:

Reglementets princip om at lade den geografiske fordeling være placeret øverst på bekostning af antal hjemmekampe ændres for 2. division, gruppe 1, 3. division, gruppe 1 og 3. division, gruppe 2. I disse tre grupper skal alle hold have tre "rigtige" hjemmekampe.

Som reglementet er udformet har både den tidligere turneringsleder og undertegnede i enkelte tilfælde ladet hold spille turneringen med kun to "rigtige" hjemmekampe for at kunne fordele afstandskilometrene ligeligt.

Da denne ændring kun berører de tre hovedkredses hold i den kommende sæson og der er enighed mellem de tre hovedkredsformænd blev forslaget imødekommet.
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk