Delegeretmødet 26 marts 2004

27-03-2004KSU´s delegeretmøde blev afviklet i Brønshøjs lokaler med omkring 30 fremmødte deltagere i god ro og orden under kyndig ledelse af Mogens Bengtson, især forholdene omkring holdturneringen blev debatteret og bestyrelsen fik noget at tænke over til det fremtidige arbejde.

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:
Formand: Lars-Henrik Bech Hansen genvalg
Kasserer: Rene Baarup Christensen genvalg

Til de 5 bestyrelsesposter var der 6 kandidater, der fik flg stemmetal:
Erik Hedegaard 26 stemmer       genvalg
Arild Rimestad  25 stemmer        genvalg
Claus Olsen      25 stemmer        nyvalg ( holdturneringsleder)
Jacob Pallesen  24 stemmer        genvalg
Jacob Kaber     21 stemmer        nyvalg
Gerner Carlson 10 stemmer        ikke valgt

Formanden sluttede mødet med at takke Carsten Petersen´s for hans 16 år i KSU`s bestyrelse som holdturneringsleder, en unik indsats for skakken, der nu fortsætter i Brønshøj, også Niels Erik Andersen fik pæne ord med på vejen for hans 10½ år i bestyrelsen, hvor han i længere årrække har været bla. sekretær,kartoteksfører og ikke mindst næstformand. Referatet vil efter godkendelse i bestyrelsen blive lagt på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk