Mer information fra KSU`s bestyrelsesmøde

07-09-2003KM 2004 vil blive spillet som en 9 runder swiss åben for alle medlemmer af KSU terminen vil være skolernes efterårsferie i oktober 2004, KSU`S klubber kan byde på arrangementet.

Skakskolen fik et mindre støttebeløb for at fastholde deres fremragende arbejde i København.

Bestyrelsen har allerede deres kandidat parat som afløser for holdturneringslederen i næste sæson.

Bestyrelsen drøftede et første oplæg til et evt. kontor i et fremtidigt skakcenter eller selvstændigt i fremtiden. (visioner)

Bestyrelsen drøftede også oplæg til sponsorstrategi, juniorarbejdet, budget, holdturnering mm. 
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk