Fredeligt HB-møde.

07-12-2002HB-mødet i Fredericia den 7.12.2002 blev en efter omstændighederne fredelig affære. Sagen omkring de to holdledere ved skak OL blev belyst ved et foreløbigt referat fra Morten Fabrin, der ikke bragte klarhed over hvad der faktisk var sket. HB satte Morten Fabrin til at lave en egentlig undersøgelse af sagen og komme med en konklusion, hvis dette var muligt.

Man luftede synspunkter angående opstillinger til FU på det ekstraordinære delegeretmøde den 21. december, hvor det på nuværende tidspunkt er klart at Unionens tidligere formand Steen Juul Mortensen opstiller til formandsposten. DSU`s formand blev fra mange sider opfordret til at trække sig tilbage, for at bane vejen for et FU med større muligheder for at samarbejde med HB end det nuværende.

Unionens kasserer Henrik Knudsen og FU-medlem Erik Mouritsen overvejer begge på nuværende tidspunkt deres stilling, men vil komme med deres udmeldinger forud for delegeretmødet.

Kandidater til de ledige poster i FU er Erik Søbjerg (Støtteforeningen) og Poul Jakobsen Fyns Skak Union.

Jeg vil på KSU`s vegne gerne opfordre alle vores klubber til at møde op på delegeretmødet eller sørge for at være repræsenteret ved at aflevere fuldmagter til nogle, der skal til mødet den 21. december.

Endvidere blev det afgjort at Sigeman-turneringen bliver afviklet både i Malmø og København, så der bliver endnu mere god skak i København i 2003.

Lars-Henrik Bech Hansen
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk