Arrangør søges!

17-08-2002KSU søger en arrangør af nedenstående turnering i anledning af DSU`s 100 års jubilæum og interesserede arrangører kan henvende sig til hovedkredsformanden inden den 20. september 2002.
 
Skak i 100 år
 
                                                                                                          
Dansk Skak Union fejrer som bekendt 100 års jubilæum i 2003 og et af jubilæumsarrangementerne er en turneringsrække, hvor spillere fra alle hovedkredse kan vinde et tilskud til deltagelse i jubilæumspåsketurneringen 2003, der afholdes i Horsens.
 
Hver hovedkreds afvikler en turnering, hvor indtil 8 gruppevindere kan opnå et tilskud til deltagelse i turneringen på kr. 1000,-
 
Reglementet for turneringsrækken er følgende:
 
1.      Hver hovedkreds kan afvikle én turnering.
Dersom der i en hovedkreds vurderes at være for få spillere til den eller de øverste grupper, kan en turnering for disse grupper afvikles i samarbejde mellem to eller flere hovedkredse. Der vil i sådanne samarbejdende grupper kunne vindes et tilskud pr hovedkreds, forudsat, der fra den pågældende hovedkreds deltager mindst 3 spillere. Der kan ikke afvikles samarbejdsturneringer og hovedkredsegne turneringer for samme ratinggrupper.
Andre afviklingsformer (for eksempel deling over flere turneringer eller lignende) vil eventuelt kunne komme på tale, men skal dog aftales på forhånd med undertegnede, der fungerer som koordinator for turneringsrækken.
2.      Turneringen skal afvikles som koordineret turnering (åben enkeltmandsturnering); denne turnering kan eventuelt være en allerede programsat turnering, der af hovedkredsen anses som velegnet.
3.      Turneringen er åben for alle spillere i henhold til EMT-reglementet, men kun spillere, der er medlem af hovedkredsen kan vinde tilskuddet.
4.      Gruppeinddeling skal, dersom deltager- og rundeantallet tillader det, være i ratinggrupper á 200 point, således at laveste klasse er 1000-1199, næstlaveste 1200-1399 osv. indtil næsthøjeste gruppe på 2200-2399 og højeste gruppe er for spillere med 2400 og derover; altså i alt 8 grupper (justeringer omkring gruppegrænserne for at opnå lige deltagerantal i de enkelte grupper foretages efter arrangørens bedste skøn). Alternativt kan gruppeinddelingen foretages i andre ratingspring, dog således at der maksimalt spilles i 8 grupper.
5.      Turneringen skal være færdigspillet ved udgangen af februar 2003 (tilmeldingsfrist til EMT er den 17. marts).
6.      Hver gruppevinder modtager kr. 1000 som tilskud til deltagelse i EMT2003. Tilskuddet udbetales Skærtorsdag på spillestedet. Tilskudsretten kan ikke overdrages til andre, og udbetalingen forudsætter deltagelse i DM2003 (dog kan spillere, der er organisatorisk involveret i DM-stævnet, eller af andre tvingende grunde ikke kan deltage i 2003, udskyde udnyttelsen af tilskuddet til 2004).
7.      Ved ligestilling i point mellem flere spillere tilfalder tilskuddet den spiller, der har den bedste korrektion (Sonnenborg-Berger ved alle-mod-alle grupper og almindelig korrektion ved andre grupper); ved ligestilling i korrektion, trækkes lod; dette foretages offentligt af turneringslederen ved præmieuddelingen.
8.      Udover tilskuddet udsætter Dansk Skak Union vinpræmier til nr. 1 og 2 i hver gruppe.
9.      Det skal fremgå af turneringsindbydelsen, at turneringen er et led i jubilæumsårets arrangementer, og muligheden for at vinde tilskuddet skal angives. Annoncering i Skakbladet vil kunne foregå på favorable vilkår; redaktøren overvejer forskellige muligheder for indramning, placering og særrabat.
10.  I turneringsprogrammet og/eller opslag i spillelokalet skal reglerne for opnåelse af tilskud fremgå.
11.  Plan for afviklingen af turneringen, samt resultater meddeles undertegnede hurtigst muligt. Spørgsmål vedrørende afviklingen samt anmodning om afvigelse fra ovenstående reglement bedes ligeledes rettet til mig.  
 
 
 Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk