KSU`S delegeretmøde afholdes onsdag den 20. marts.

08-03-2002 
Indbydelse til
KSU's ordinære delegeretmøde.
 
onsdag den 20. marts kl. 19.00 præcis.
 
I Brønshøjs lokaler Frederiksundsvej 118 A, 2700 Brønshøj med følgende dagsorden:
 
1.      Valg af dirigent
2.      Formandens beretning
3.      Regnskab og budget
4.      Indkomne forslag
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Valg af formand
7.      Valg af kasserer
8.      Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
9.      Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
10.  Valg af turneringskomite for klubholdturneringen
11.  Eventuelt
 
På bestyrelsens vegne
 
 
Lars Hansen
 Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk