KSU opslag 2016

04-09-2016

KSU opslag:

Grundet en større udskiftning i bestyrelsen i år og (forventet) næste år, har bestyrelsen i 1. hovedkreds brug for nye friske kræfter. Det er specielt indenfor juniorområdet vi har brug for nye folk i år, mens vi i 2017 skal have en ny holdturneringsleder.

KSU søger holturneringsleder til juniorholdturneringen.

Opgaven består i at stå for afviklingen af juniorholdturneringen. I denne sæson vil det betyde, at man skal afsætte 3 lørdage hvor alle runderne i juniorholdturneringen bliver afviklet 10-16, samt have kontakt til de klubber som deltager i turneringen.

Turneringen bliver afviklet i KSU's turneringssystem. Det vil være en fordel at have turneringslederlicens samt at kende KSU's turneringssystem. Både vores webmaster – Jacob Pallesen – og vores holdturneringsleder – Peter Olsen – vil være klar til at hjælpe med de udfordringer som holdturneringsprogrammet kan give.

KSU søger medhjælper til juniorarbejdet i hovedkredsen.

Opgaven består at bistå ved de junioropgaver som hovedkredsen allerede arrangerer – JGP – samt at udtænke nye områder hvormed vi kan styrke juniorsamarbejdet i hovedkredsen.

 

KSU søger Holdturneringsleder fra 2017.

Opgaven består af at afvikle KSU's holdturnering via DSU's holdturneringssystem. Hvis man ikke har turneringslederlicens skal man tage kurset inden opstart af holdturneringen, det vil KSU selvfølgelig være behjælpelig med.

 

Interesserede til de tre poster skal kontakte KSUs formand, Sigfred Haubro, formand@ksu.dk. Bemærk at posterne til juniorarbejdet skal besættes på vores delegeretmøde 23. september, så en mail til Sigfred om dette vil være en rigtig fin idé!
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk