Delegeretmøde 2015

03-09-2015

KSU delegeretmøde

KSU delegeretmødet bliver afholdt fredag d. 11/9 hos K41 kl. 19.30  (Mellemtoftevej 11, 2500 Valby )  

Indtil videre ser dagsorden sådan her ud, mere så I kan reservere dagen.
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab for det forudgående regnskabsår
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent til KSU
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Valg af turneringskomité for klubholdturneringen
 13. EventueltCopyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk